Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944

11:34:13