Xem tứ trụ bát tự | Nắm bắt vận mệnh, khai sáng công danh
Đặt tên cho con | Tên hay cho bé
Vòng tay phong thủy bằng đá | Vật phẩm phong thủy

THẦY PHONG THỦY HOA QUYÊN


Bằng những kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học, chuyên gia phong thủy Hoa Quyên sẽ tư vấn và lập hồ sơ bát tự, phong thủy nhà ở, doanh nghiệp, chia sẻ kiến thức phong thủy. Từ đó, khách hàng có thể ứng dụng hay quy hoạch chính xác cuộc đời của mình.

Nói nôm na, dùng thuật phong thủy để thay đổi vận mệnh của mình. Những kiến thức cập nhật từ thầy Hoa Quyên sẽ giúp khách hàng cân bằng cuộc sống, tìm hướng đi mới và đạt được thành tựu.

– Thầy Hoa Quyên –

Vật phầm phong thủy

Vật Phẩm Ngũ Hành

Vòng Trầm Hương 108 hạt

Đồ Trà Đạo

Bàn trà đạo thả cá

270.000.000
1.300.0005.000.000

Đồ Trấn Trạch

Bát Quái

2.200.0004.500.000

Vật phẩm trấn trạch

Vật phẩm phong thủy mạ vàng | Hội quán phong thủy Hoa Quyên

Bộ trà đạo

Bổ sung ngũ hành

Kiến thức phong thủy